top of page

KURZY A PROGRAMY - KOUČINK - MENTORINK A KONZULTACE

individuální poradenství

a zasvěcení do technik koučinku a mentorinku

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK - MENTORINK

Potřebujete si nastavit zrcadlo, překonat svoje profesní nebo osobnostní bariéry a dosáhnout tak optimálního výkonu, spokojenosti a vnitřní rovnováhy? Chcete si zvýšit sebedůvěru, osvojit si a rozvíjet ty nejlepší vlastnosti ukryté ve vás?

 

Odkryjte svůj skrytý potenciál a využijte ho ve svůj prospěch. Vězte, že po boku každého úspěšného člověka stojí jeho kouč nebo mentor.

KDY JE KOUČINK A MENTORINK PŘÍNOSNÝ

KOUČINK - MENTORINK

A KONZULTACE

Když:

  

 • potřebujete zefektivnit plánování svého času a aktivit,

  

 • potřebujete zlepšit komunikaci v týmu nebo svou komunikaci vůči ostatním,

  ​

 • jste v situaci velké změny,

  ​

 • máte nový tým.

Například:

  

 • jste na nové pozici, která klade vyšší nároky,

  

 • potřebujete zefektivnit plánování svého času a aktivit v souvislosti s novou pozicí nebo novými požadavky, které jsou na vás kladeny,

  

 • cítíte rezervy v komunikaci s kolegy, s týmem, v nové roli,

  

 • hledáte podporu při řešení složité situace,

  

 • hledáte podporu, když procházíte nějakou zásadní pracovní změnou,

  ​

 • máte nový / větší tým nebo tým, který prošel zásadní změnou.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK - MENTORINK

CO JE KOUČINK A MENTORINK

KOUČINK

  

 • jedná se o podporu při hledání, objevování a realizaci; koučovaný si určuje své cíle a hledá svoje řešení; kouč pracuje s uvolněním a rozšířením potenciálu koučovaného, podporuje ho, aby se naučil vidět a vnímat realitu, aby stavěl na hodnotách, které mu pak samotnému ukážou tu správnou cestu vpřed; pokud koučovaný začne věřit, že věci dokáže, a rozhodne se vydat konkrétní cestou, rolí kouče je posilovat odpovědnost koučovaného za výsledek jeho úsilí

MENTORINK

  

 • jde o partnerství a podporu poskytovanou zkušenou a starší osobou (mentorem) osobě mladší a méně zkušené (mentee) s cílem rozvinout její osobnostní a profesní kvality; mentorink je zacílen na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím systematického vedení, osobního příkladu a dlouhodobé zpětné vazby; mentor vychází ze své osobní zkušenosti a z ní čerpá rady a doporučení; řekne vám, co jemu osobně zafungovalo, co se mu vyplatilo a co ne, jak řešil v minulosti podobné záležitosti a s jakým výsledkem; mentor nemá zodpovědnost za to, jak se mentee ve svém finálním konání rozhodne​

JAK PROBÍHÁ KOUČOVACÍ / MENTOROVACÍ PROCES

   

 • koučink i mentorink probíhají interaktivně; pomocí partnerské diskuze a konzultací se hledají optimální cesty rozvoje schopností, dovedností a znalostí koučovaného / mentorovaného; v rámci sezení je poskytnut prostor pro řešení témat, která přinese koučovaný / mentorovaný, nebo která vyplynou z průběhu práce na dosahování stanovených cílů

Každý má v sobě minimálně zárodek vhodného řešení, má v sobě odpovědi na otázky, které si klade a koučink / mentorink tyto odpovědi pomáhá evokovat.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Koučink - mentorink je vhodný pro

 • zkušené i začínající manažery, obchodníky a kohokoliv, kdo má potenciál na vedoucí pozici a byla mu jasně identifikována potřeba rozvoje v oblasti, kterou lze řešit prostřednictvím koučování nebo mentorování.

Délka a pravidelnost setkávání

  

 • je stanovena dle požadavku klienta a potřeb konkrétních lidí,

 • většinou úvodní seznamovací setkání (30 minut) a 5 koučinkových - mentorinkových setkání (každé 60 minut), poté zhodnocení posunu ve stanovených oblastech a případné pokračovaní v dalším setkávání.

Kvalifikace v koučování

    

 • absolvování koučovacího výcviku, vyžadovaná praxe a certifikace jako kouč se zaměřením na psychologické koučování. Výcvik vedli Radvan Bahbouh a Klára Vyšatová ze společnosti QED Group a.s.. Akreditace při ICF (International Coaching Federation) a ČAKO (Česká Asociace Koučů).

DOPORUČENÍ KOUČOVANÝCH KLIENTŮ

 

"Marek je skvělý osobní kouč, který mi pomohl dozvědět se více o sobě, mých spolupracovnících a rodině. Používá typologii DiSC, která mi pomohla porozumět skutečným motivům mého podvědomého chování a naučila jsem se ji používat v praxi. Konkrétně mi DiSC pomáhá chápat chování lidí kolem sebe a jak se vyhnout nedorozuměním. Kromě toho jsem dostala mnoho užitečných tipů, které mi se mi osvědčily i v manželství. Marek používá praktická cvičení, díky kterým jsem dosáhla většího pokroku. Jsem Markovi vděčná, že se přizpůsobil mým osobním potřebám a pomohl mi dále rozvíjet můj potenciál. Vždy si budu pamatovat jeho oblíbený citát: "V životě nejsou žádné chyby - jen lekce, ze kterých se učíme." Díky Marku."

ŠTĚPÁNKA VLČKOVÁ

Senior Accountant

ve společnosti Honeywell Aerospace

Individuální koučink - mentorink - Marek Chytil / Trainex
Trainex | Marek Chytil
bottom of page