top of page

KONTAKT

Chcete se dozvědět více o tom, jak byste mohli lépe využít potenciál svých lidí či sama sebe? Zažít na vlastní kůži vzdělávací akce, které jsou vedené velmi interaktivně, a kde v přátelském prostředí dostáváte konstruktivní zpětnou vazbu, a které vás posunou o kus dále v práci i v osobním životě? Pokud ano, tak mne kontaktujte na níže uvedeném čísle nebo emailu a najdeme řešení.

O ČEM SE MŮŽEME POBAVIT

+420 775 011 210

li logo.png

Praha, Česká republika, Evropa

konzultant - lektor - kouč

ING. MAREK CHYTIL

KONTAKTUJTE MNE

1      Konzultace a tvorba vzdělávací strategie

​Strategie založená na kompetenčních modelech odpovídajících konkrétním pozicím a jejich rozvojovým potřebám, tzn. analýza  tréninkových potřeb, tvorba personalizovaných rozvojových plánů umožňujících měření rozvoje a dosahování požadovaných změn.

2      Vedení inspirativních kurzů, lektorská činnost

Realizace soft skillsových rozvojových aktivit "šitých na míru“ individuálním potřebám a zaměřené na změnu  chování a požadovaných kompetencí - učení zážitkem za pomoci zpětné vazby s viditelnými výsledky. 

3      Koučink a mentorink

Individuální poradenství s cílem rozvinout některou z požadovaných kompetencí nebo vyřešit některý z problémů​ stanovených při sebereflexi.

    Posezení nad kávou

Posezení nad kávou a hledání možností spolupráce, ať už rozvoje businessu nebo osobnostního posunu lidí či týmů.

    Místo realizace kurzů a setkání

Praha, Česká republika, Evropa - česky a anglicky

Trainex | Marek Chytil
bottom of page