top of page

KURZY A PROGRAMY - KOUČINK - MENTORINK A KONZULTACE

individuální poradenství

a zasvěcení do technik koučinku a mentorinku

KONZULTACE

Hledáte někoho, kdo by vám pomohl nastavit vzdělávací strategii ve firmě - od analýzy tréninkových potřeb, přes realizaci rozvojových programů a koučink, až po jejich vyhodnocení?

Zkusme se sejít nad šálkem dobré kávy a najít možnosti spolupráce, které by byly přínosné a dokázaly vyřešit vaši situaci.

O ČEM SE MŮŽEME POBAVIT

KOUČINK - MENTORINK

A KONZULTACE

KONZULTACE

Konzultace a tvorba vzdělávací stategie

   

  • vzdělávací strategie založená na kompetenčních modelech (competency-based education) a odpovídající konkrétním pozicím a jejich rozvojovým potřebám. Cílem takového vzdělávání je vytvořit personalizované tréninkové plány, které mimo jiné umožňují také měřit rozvoj jednotlivců i týmů, a dosahovat požadovaných změn.

Vedení inspirativních kurzů, lektorská činnost

   

  • Realizace soft skillsových rozvojových aktivit "šitých na míru“ individuálním potřebám a zaměřené na změnu  chování a požadovaných kompetencí - učení zážitkem za pomoci zpětné vazby s viditelnými výsledky.

Koučink a mentorink

   

  • Individuální poradenství s cílem rozvinout některou z požadovaných kompetencí nebo vyřešit některý z problémů​ stanovených při sebereflexi, opřené o sebepoznávací psychometrické nástroje (typologie osobnosti DiSC Behavioral Styles, MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) či TKI (Thomas Kilmann conflict mode Instrument)).

Místo realizace kurzů a setkání

   

  • Praha, Česká republika, Evropa - česky a anglicky

Konzultace - Marek Chytil / Trainex
Trainex | Marek Chytil
bottom of page