top of page

KURZY A PROGRAMY - KOUČINK - MENTORINK A KONZULTACE

individuální poradenství

a zasvěcení do technik koučinku a mentorinku

KOUČINK - MENTORINK WORKSHOP

Pracujete s lidmi, ať už jako jejich manažer, kolega, lektor a potřebujete nebo chcete jim pomoci najít svůj skrytý potenciál, o kterém třeba ani neví, a který by mohli využít v práci nebo v osobním životě? 

 

Vyzkoušejte si techniky koučování a mentorování na vlastních kůži, na reálných příkladech, s okamžitou zpětnou vazbou, zda fungují. Začněte používat ty správné otázky ve správných situacích a uvidíte, jaké výsledky mohou přinést.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

KOUČINK - MENTORINK

A KONZULTACE

KOUČINK - MENTORINK WORKSHOP

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni:

  • pochopit základní rozdíly mezi koučovacím a mentorinkovým přístupem,

  

  • umět vyhodnotit situace a potřeby jedince pro zvolení toho ideálního přístupu,

 

  • použít nově nabyté znalosti pro to, aby začali koučovat či mentorovat sebe navzájem.

  ​

Každý účastník si zkusí na vlastní kůži koučovat i mentorovat kolegy a  získá tím základní znalosti a zkušenosti potřebné pro případné pro rozhodnutí, zda pokračovat ve vzdělávání v dané oblasti nebo si vyzkoušet individuální koučink - mentorink.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

KOUČINK - MENTORINK WORKSHOP je jednotlivý kurz, který je nabízen jako samostatný workshop. Na něj mohou navazovat follow-upy se zaměřením na prohlubování koučovacích - mentorinkových dovedností nebo i individuální koučink - mentorink.  

Kurz je vhodný pro

  • začínající i zkušené manažery, obchodníky, personalisty (HR), řadové zaměstnance, lektory a kohokoliv, kdo pracuje sám na sobě nebo pomáhá se rozvíjet ostatním.

Délka kurzu

  

  • 1/2 den (4 hodiny) dle požadavku klienta a potřeb cílové skupiny.

Metody školení

    

  • používám koučovací a terapeutický přístup se zaměřením na sebereflexi, školím interaktivně a držím se hesla zpětnou vazbou k dokonalosti. Více informací v sekci PŘÍSTUP.

 

Doporučený počet účastníků

    

  • cca 6-12 na kurz.

  

  • Účastníci obdrží školící materiály.

Kurz - Koučink - mentorink workshop - Marek Chytil / Trainex

Kvalifikace v koučování

    

  • absolvování koučovacího výcviku, vyžadovaná praxe a certifikace jako kouč se zaměřením na psychologické koučování. Výcvik vedli Radvan Bahbouh a Klára Vyšatová ze společnosti QED Group a.s.. Akreditace při ICF (International Coaching Federation) a ČAKO (Česká Asociace Koučů).

Trainex | Marek Chytil
bottom of page