top of page

KURZY A PROGRAMY

Je důležité, aby účastníci kurzů a programů byli schopni co nejrychleji aplikovat nové poznatky v praxi, a aby u nich nastala změna k lepšímu. Proto při tvorbě i realizaci kurzů vycházím z kompetenčních modelů jednotlivých pozic a zaměřuji se na ty oblasti, které je potřeba podpořit. Účastníci se tak zdokonalují ve využívání konkrétních dovedností a dosahují lepších výkonů.

PROGRAM:

SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ

k poznání sama sebe

a osobnostnímu rozvoji 

- s pomocí DiSC typologie osobnosti

Získejte report se svým  vlastním typem osobnosti, jeho popisem, doporučením pro zlepšení komunikace a mnoho dalšího.

Rozpoznejte snadno a rychle jednotlivé typy lidí kolem vás, způsob jejich komunikace a vytvořte tak funkční týmy.

Poznejte různé typy lidí na základě jejich písemného projevu, v emailu či v dopise, a přizpůsobte svoji komunikaci.

Rozpoznejte typy lidí podle jejich práce s hlasem a způsobu neverbální komunikace a naučte se triky jak s nimi jednat lépe. 

Staňte se DiSC expertem a využijte ji v každé situaci a s kýmkoliv k efektivnější a úspěšnější komunikaci.

PROGRAM:

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

k získání sebedůvěry 

pro profesionální prezentace

- praxe, praxe, praxe

Seznamte se se základními kameny úspěšné prezentace jako jsou cíle, publikum a struktura à la Hollywood.

Vyzkoušejte si prezentovat před kamerou a získejte jedinečnou zpětnou vazbu, která vás posune dále.

Trénujte informační typy prezentací a zkoušejte si je na reálných tématech i s náročnějším publikem.

Naučte se, jak s pomocí řeči těla při prezentaci přesvědčit ostatní nebo je pobídnout k určité akci.

Staňte se profesionálními prezentátory a prezentujte jasně, srozumitelně a přesvědčivě!

PROGRAM:

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE

k posílení kompetencí každého dobrého manažera

- leadership development program

Získejte nový pohled na manažera a inspirujte svůj tým ke zvýšení výkonnosti a posílení týmovosti.

Najděte vnitřní motivaci svých lidí a využijte ji ku prospěchu celého týmu a lepších výsledků.

Zjistěte jak podávat a přijímat zpětnou vazbu vedoucí k rozvoji jednotlivců a týmů. 

Identifikujte jednotlivé role v týmu a naučte se porozumět jejich silným a slabým stránkám a využít je ve prospěch všech.

Poznejte svoje vlastní emoce, naučte se číst pocity ostatních a dosáhněte emoční rovnováhy.

PROGRAM:

CONFLICT MANAGEMENT

k efektivní komunikaci bez konfliktů

- s využitím TKI nástroje

pro řešení konfliktů

Pochopte problémy lidí tak, jak je oni skutečně vnímají a začněte s nimi komunikovat bez konfliktů.

Vyzkoušejte si různé typy chování na reálných situacích, a analyzujte přitom své vlastní chování a důvody pro ně.

Poznejte pravé důvody pro asertivní a agresivní chování, braňte se manipulaci a staňte se zdravě sebevědomým člověkem.

INDIVIDUÁLNÍ KURZY:

SEBEŘÍZENÍ A MBTI

ke zvládání času a stresu  

a sebepoznání za pomoci MBTI typologie osobnosti

Dělejte už jen ty činnosti, které vás povedou k cíli. Správně se rozhodujte a efektivně plánujte svůj čas.

Předejděte stresu a získejte nad ním kontrolu. Buďte výkonní, a přesto žijte svůj život v rovnováze.

Poznejte MBTI typologii osobnosti a využijte ji při vedení lidí, prodeji a komunikaci se zákazníky či pro svůj rozvoj.

KOUČINK - MENTORINK

A KONZULTACE

individuální poradenství

a zasvěcení do technik

koučinku a mentorinku

Odkryjte svůj skrytý potenciál pomocí technik koučinku - mentorinku pro cokoliv a využijte ho ve svůj prospěch.

Vyzkoušejte si na vlastní kůži koučink a mentorink a poznejte, v jakých situacích a s kým kterou z technik použít. 

Zkusme najít nad šálkem dobré kávy možnosti spolupráce, která by byla přínosem pro obě strany.

Trainex | Marek Chytil
bottom of page