top of page

O MNĚ

Pracuji v oblasti lidských zdrojů celý svůj pracovní život. Vzdělávání a rozvoj lidí je pro mne klíčové. Proto se na každém kurzu, při koučinku nebo jen na setkání zaměřuji na člověka na druhé straně a ať už komunikaci, nebo nabídku řešení jeho problému uzpůsobuji jeho konkrétním požadavkům a preferencím.

ING. MAREK CHYTIL

konzultant - lektor - kouč

KDO JSEM

Již déle jak 19 let pracuji na pozicích v oblasti vzdělávání a rozvoje lidí jako training manažer - trenér - kouč ve společnostech z oblasti IT / Farmacie / Telekomunikace / Bankovnictví pro mezinárodní a multikulturní korporace. Vedu projekty v rámci široké škály zákazníků v agilním prostředí. Podporuji svými aktivitami růst firem. Motivuji a inspiruji ostatní svým nadšením, vizí a strategií. To vše v češtině a angličtině.

Nabízím řešení na to, aby:

  • manažeři vedli správně své týmy, dokázali je inspirovat a motivovat k lepším výsledkům,

  • obchodníci více prodávali a dosahovali tím vyšších čísel,

  • personalisté vedli kvalitnější výběrová řízení či Assessment Centre.

 

Každý kurz je originálem vytvořeným speciálně pro určitou skupinu, tak aby ji přinesl maximální užitek. Kurzy jsou interaktivní se silným zaměřením na výsledek.

Moje certifikace

  • Certifikovaný Agile Coach (Scrum Master) - Tayllorcox s.r.o.

  • Certifikovaný kouč (Psychologické koučování) - Radvan Bahbouh - QED Group a.s.

  • Certifikovaný Everything DiSC Professional / Trainer (DiSC Behavioral Styles) - DISC Group

  • MBTI Certified Practitioner (Step I & II) - CPP, Inc. (Myers-Briggs Company)

  • Certifikace v projektovém managementu (PRINCE2 Foundation) - Axelos

CO MNE DOBÍJÍ A INSPIRUJE

CO MNE DOBÍJÍ A INSPIRUJE

Mám rád plavání. Když jste ve vodě a vše kolem vás je jenom voda. Když se zhluboka nadechnete a ponoříte pod hladinu a začnete plavat. Vyčistíte si hlavu, přijdete na nové nápady nebo najdete řešení na problémy. Tímto způsobem nejvíce relaxuji. Někdy když nemám čas na plavání, začnu mít po těle takové pocity jako abstinenční příznaky, jako kdybych byl závislý a nedostal svoji dávku. Tak pak musím jít a vzít si svoji dávku. Ale tahle je v pohodě. :-)

Mám také rád cestování. Když nasednete do letadla a míříte do nového města. Čekají na vás nová dobrodružství. Dostanete se do hotelu a začnete prozkoumávat nové místo plné nových lidí, nové kultury, nových problémů atd. A když dostanete svoje myšlení na vlnu "cokoliv je možné", potom přichází ten okamžik vašeho sebepoznání osvícení založeného na vašich životních hodnotách. Čím více cestujete, tím více jste lidmi.

JAKÝ PŘÍSTUP POUŽÍVÁM

Používám koučovací a terapeutický přístup se zaměřením na sebereflexi. Ten umožňuje účastníkům odkrývat své problémové oblasti a skutečné motivy svého chování, a učí je s nimi pracovat. Díky tomu mohu řešit konkrétní potřeby každého účastníka a poukázat na ty překážky, které mu brání v dosahování lepších výsledků nebo kvalitnějších vztahů. Pokud poznáte pravou příčinu určitého stavu, můžete zvolit lepší prostředek pro jeho vyřešení.

Tréninky jsou vysoce prakticky zaměřeny. Probíraná témata jsou v průběhu  kurzů maximálně procvičována. Považuji za velmi důležité přivést účastníky k zamyšlení nad tématy nejen během kurzu, ale uchovat zážitek i do budoucna tak, aby mohly být poznatky ve vhodných situacích aplikovány.

UČENÍ ZÁŽITKEM

V rámci zážitkového učení kombinuji teorii s maximálním množstvím praktického výcviku. Využívám individuální i skupinové hry a cvičení, modelové situace či zpětnou vazbu.

Velkou část tréninku věnuji praktickému zkoušení nabytých poznatků v modelových situacích a případových studií – účastníci to zažijí na vlastní kůži. Díky tomu mají možnost získané znalosti a poznatky ihned aplikovat a dostávají okamžitou zpětnou vazbu.

Tento přístup se ukázal jako jedna z nejefektivnějších forem učení. Působí též jako silný motivační faktor pro další práci.

Přístup - kotva
Trainex | Marek Chytil
bottom of page